Sunday, February 22, 2009

Mansuhkan PPSMI


Masih ramai lagi yang belum sedar dan tidak faham kenapa PELAKSANAAN PENGAJARAN SAINS, MATEMATIK DAN TEKNOLOGI DALAM BAHASA INGGERIS (PPSMI) DI PERINGKAT SEKOLAH HINGGA IPT ini patut dihapuskan. Kalian boleh ikuti kenyataan akhbar yang jelas menceritakan kenapa rakyat Malaysia perlu bangkit.

KENYATAAN AKHBAR GERAKAN MANSUHKAN PPSMI (GMP)

Pendahuluan

1. Sebagaimana kita semua maklum, dasar pengajaran sains dan matematik dan semua mata pelajaran lain dalam bahasa kebangsaan di Sekolah Kebangsaan telah dilaksanakan secara tegas sejak tahun 1970. Setelah dasar itu berjalan selama 37 tahun hingga tahun 2003 tiada apa-apa masalah serius yang berlaku pada keupayaan pelajar kita dari semua kaum untuk menguasai ilmu sains dan matematik dan segala cabangnya dalam bahasa kebangsaan. Buku-buku teks dalam mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa kebangsaan dari darjah Satu hingga ke Tingkatan VI semuanya cukup, tidak timbul apa-apa masalah kekurangan buku teks. Hasil kegigihan Dewan Bahasa Dan Pustaka membina peristilahan sains dan matematik dalam bahasa kebangsaan, yang melibatkan ratusan ahli bahasa dan pakar dalam pelbagai bidang ilmu, masalah peristilahan sains tidak timbul lagi dalam tempoh itu.

2. Hasilnya, ratusan ribu pelajar dari semua kaum berjaya mempelajari sains dan matematik dalam bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan negara ini, dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat menengah, bahkan hingga ke peringkat pengajian tinggi. Dasar itu telah berjaya melahirkan puluhan ribu sarjana, profesor, pensyarah, ahli sains, pakar-pakar perubatan dan pakar dalam pelbagai bidang ilmu yang lain yang terdidik dalam bahasa Melayu melalui system pelajaran kebangsaan itu. Universiti Kebangsaan Malaysia yang ditubuhkan dalam tahun 1970 menjadi bukti nyata tentang kejayaan dasar pelajaran kebangsaan yang menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam semua kursus.

3. Ilmu yang diajarkan itu, sains dan matematik yang diajarkan itu dalam bahasa kebangsaan negara ini adalah ilmu yang secara asasnya sama di mana-mana sahaja ilmu itu diajarkan dalam bahasa apapun di sekolah dan di universiti di negara-negara lain. Kalau kita hitung-hitung, kita akan menyedari bahawa di seluruh dunia ilmu itu lebih banyak diajarkan dalam bahasa-bahasa lain daripada dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, lihat Lampiran A yang menunjukkan bahasa yang digunakan di sekolah dan di universiti di 6 buah negara di Asia, iaitu Jepun, Korea, China/Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Semua negara Eropah dan negara-negara Skandinavia menggunakan bahasa kebangsaan masing-masing, tidak bahasa Inggeris, untuk mengajar semua bidang ilmu dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat pengajian tinggi, dan negara-negara itu semuanya maju sains dan teknologi.

4. Maka hairanlah kami mengapa kerajaan atau pemimpin kerajaan (berbangsa Melayu) tiba-tiba, tanpa rundingan, tanpa kajian, tanpa sebab yang munasabah mengubah dasar pengajaran sains dan matematik itu dari bahasa kebangsaan kita balik semula ke bahasa Inggeris (seperti dalam zaman penjajahan British dahulu) setelah dasar menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar sains dan matamatik sejak tahun 1970, tidak menimbulkan apa-apa masalah yang besar dan serius, seperti yang disebutkan di atas. Keputusan yang mengejut itu telah menimbulkan banyak masalah, meleret-leret sampai enam tahun lamanya!

MASALAH YANG DITIMBULKAN OLEH PPSMI

5. Setelah enam tahun berjalan, PPSMI masih tidak berkesan dan banyak menimbulkan masalah. Pengumuman Keputusan UPSR Tahun 2008 menunjukkan hanya 31.1% (159,234) murid sahaja daripada 511,875 murid Tahun 6 yang menjawab Kertas Sains dalam bahasa Inggeris. Ini bererti sebanyak 68.9% (352,641) murid yang tidak menjawab dalam bahasa Inggeris.

6. Dalam mata pelajaran matematik pula, 46.6% (238,153) murid daripada 511,499 jumlah murid yang menduduki peperiksaan Matematik UPSR menjawab dalam bahasa Inggeris. Ini bererti 53.4% atau seramai 273,346 murid menjawab dalam BM atau BM/BI.

7. Kedua-dua angka yang tersebut pada para 5 dan 6 di atas menunjukkan peratus pelajar atau seramai 352, 641 pelajar tidak faham bahasa Inggeris untuk menjawab soalan dalam bahasa ini, dan seramai 273, 346 murid tidak memahami matematik yang diajarkan dalam bahasa Inggeris.[Catatan: ini tidak bererti bahawa pelajar itu tidak mempunyai ‘otak’ atau minat untuk belajar atau mengetahui sains atau matematik; puncanya ialah, mata pelajaran ini diajarkan dalam bahasa yang pelajar itu tidak faham, samalah seperti kita cuba mengajar sains dan matematik kepada pelajar Inggeris di England dalam bahasa Melayu atau bahasa Jepun dan bahasa-bahasa lain yang mereka tidak faham satu patah pun].


HASIL KAJIAN

8. Hasil kajian sebenar yang dilakukan oleh pasukan penyelidik seramai 50 orang pensyarah dari 7 buah Universiti (UPM, UiTM, UPSI, USM, UUM, UMS dan UTM) dengan selian Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional (PEMBINA) di 70 buah sekolah menengah (pelajar Tingkatan 4) dan 90 buah Sekolah rendah di seluruh negara (murid darjah 5) membuat kesimpulan bahawa PPSMI telah gagal memberikan manfaat kepada pelajar, khususnya pelajar-pelajar Melayu di sekolah kebangsaan luar bandar. Di beberapa buah negeri, misalnya Perlis, Kelantan, Sabah dan Sarawak, peratusan pelajar yang gagal (markah D & E) melebihi 50%. Prestasi SPM 2007 jelas menunjukkan bahawa bilangan pelajar Melayu yang cemerlang dari Sekolah Berasrama Penuh dan Maktab Rendah Sains MARA (MPRSM) juga menunjukkan kemerosotan yang menundum, terutama dalam mata pelajaran Kimia dan Matematik.

9. Dua kajian lain telah dilakukan, iaitu (a) kajian yang dibuat oleh Profesor Emeritus Dato’ Isahak Haron dari UPSI Januari 2008), terhadap 1703 murid tahun 5 di 28 buah Sekolah rendah dan terhadap 1692 guru, dan (b) kajian yang dibuat oleh Profesor Datin Dr. Juriah Long (dari UKM) ke atas pelajar Tingkatan 2 di 242 buah Sekolah Menengah di seluruh negara yang meliputi 7236 pelajar (2004) dan 707 guru matematik dan 701 guru Sains. Hasil dapatan kedua-dua kajian ini hampir sama dengan kajian yang dibuat oleh PEMBINA.

APAKAH UKURAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEENGABSAHKAN PPSMI?

10. Penggunaan bahasa Inggeris tidak boleh dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan keputusan yang dicapai untuk mata pelajaran sains dan matematik. Menggunakan keputusan UPSR sebagai kriteria penanda aras penentuan sama ada PPSMI boleh dikekalkan atau dimansuhkan adalah ukuran yang tidak tepat dan wajar. Ini kerana kaedah yang digunakan ialah Kaedah Rujukan Norma. Mengikut Kaedah Rujukan Kriteria, sesuatu gred itu ditetapkan dahulu, manakala Kaedah Rujukan Norma menjurus kepada pencapaian keseluruhan murid yang mengambil peperiksaan dalam satu-satu subjek. Sehubungan ini, min atau purata markah dan sisihan piawai (standard deviation) diambil kira bagi menentukan markah lulus dan gagal. Misalnya, dalam tahun 2007, dari 500,596 pelajar yang mengambil subjek Matematik, purata markah yang dicapai oleh calon ialah 43 dan sisihan piawai ialah 8, maka markah lulusnya ialah 43-8 = 35. Dalam tahun 2008an, andainya purata markah ialah 38 dan sisihan piawai 8, maka matrkah lulusnya ialah 38-8=30. Malah, sebagai perbandingan, berdasrakan markah lulus 35 dalam tahun 2007, peratusan lulus UPSR Matematik (A, B, C) ialah 82% dan pada tahun 2008 pada markah lulus 30, peratus calon yang lulus mungkin 82% juga. Pada pandangan orang awam, itu tidak menunjukkan ada perbezaan prestasi, padahal kalau mengikut markah sebenar, jelas murid-murid tahun 2008 lebih rendah prestasinya daripada prestasi murid-murid tahun 2007.

Jangan Gunakan Pandangan ‘Tangkap Muat’ Untuk Mempertahankan PPSMI

11. Kami perhatikan ada dua tiga media cetak dan media elektronik yang cuba mempertahankan PPSMI berdasarkan pendapat dan pandangan beberapa orang awam lalu membuat kesimpulan bahawa kebanyakan mereka menykong PPSMI, padahal pendapat atau pandangan itu tidak berdasarkan pemerhatian, kajian, pengetahuan dan maklumat yang boleh dipertahakan secara ilmiah. PPSMI ini menyentuh nasib pendidikan ratusan ribu pelajar kita, masalah dihadapi oleh guru dan ibu bapa seluruh negara. Kalau hanya 400 atau seribu orang biasa atau yang orang dan pihak berkepentingan (‘vested interest groups’) ditanya apakah pendapat mereka tentang PPSMI lalu, kakakanlah lebih 50% mereka berkata bahawa PPSMI itu bagus dan sudah berjaya, bolehkah kita percaya dengan pendapat ‘galop poll’ itu dan berkata bahawa lebih 50% penduduk seluruh Malaysia menyokong PPSMI? Janganlah kita membohong rakyat. Lebih baik orang yang hendak mengetahui keadaan sebenarnya pergi ke semua sekolah kebangsaan di kampung-kampung di Semenanjung Malaysia dan di Sarawak dan di Sabah, di ulu-ulu, duduk dalam kelas-kelas memerhatikan apakah semua pelajar di situ faham atau tidak faham sains dan matematik yang diajarkan dalam bahasa Inggeris yang tidak difahami oleh ratusan ribu pelajar itu.

12. Kami berharap media di negara ini, terutama media aliran perdana berbahasa Melayu, dapat menyokong GMP dengan menyiarkan pendapat dan maklumat yang benar tentang PPMSI supaya rakyat, pendidik, guru-guru dan ahli-ahli politik dan wakil rakyat dapat didedahkan kepada hakikat yang sebenarnya tentang PPSMI ini. Ini bukan masalah beberapa orang atau beberapa kelompok orang yang berkepentingan sahaja; ini masalah negara, masalah masa depan anak cucu kita dalam bidang pendidikan dalam bahasa ibunda sendiri.

13. Beberapa banyak kajian telah dilakukan oleh pakar-pakar di seluruh, mengatakan secara pasti bahawa manusia mulai peringkat kanak-kanak lebih mampu berfikir secara kreatif dan dapat memahami konsep-konsep ilmu dengan lebih mudah dan cepat dalam bahasanya sendiri. Cuba bayangkan masalah kanak-kanak Melayu atau kanak-kanak bangsa apa pun, yang sudah mengetahui bahasa Melayu atau bahasa sendiri, tiba-tiba apabila masuk sekolah Darjah Satu diajarkan sains atau matematik atau ilmu kira-kira dalam bahasa yang mereka tidak faham sepatah pun.

GMP TIDAK FANATIK BM DAN TIDAK ANTI BAHASA INGGERIS

14. GMP tidak didorong oleh apa-apa emosi atau fikiran yang tidak rasional atau didorong oleh perasaan anti bahasa Inggeris. GMP juga bukan ‘gila bahasa Melayu’. Kami cuma mahu mempertahankan kebenaran. Dasar yang salah, yang boleh memudaratkan bangsa kita, harus ditolak. Dasar yang baik harus disokong. Pendapat yang mengatakan bahawa bangsa yang tidak menuntut ilmu sains dalam bahasa Inggeris, bangsa itu tidak akan maju dalam bidang sains adalah pendapat yang sama sekali tidak benar. Kita tidak perlu membuang masa membuat kajian yang panjang lebar untuk membuktikan bahawa pandangan itu sama sekali salah.

15. Hal yang sangat menghairankan ialah, ‘pendapat’ atau ‘teori’ yang mengatakan bahawa pelajar kita boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik melalui pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kalau pendapat ini benar, tidak perlulah kita belajar bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran tersendiri. Tidak pernah kita mendengar orang belajar bahasa asing melalui pelajaran sains dan matematik dalam bahasa itu. Bahasa Inggeris seharusnya diajar melalui pelajaran bahasa Inggeris (mengajar nahu, membaca sastera dalam bahasa Inggeris, dan sebagainya), tidak melalui pelajaran sains dan matematik.

16. oleh sebab itu, kita menggesa kerajaan supaya mengambil tindakan serius untuk memperbaiki pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di sekolah kebangsaan untuk memastikan pelajar kita menguasai bahasa ini dengan cukup baik setelah mempelajarinya selama sebelas tahun dari Darjah I hingga Tingkatan V. Masalah inilah yang sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan, bukan mengubah dasar yang sudah baik dan berjaya, lalu menimbulkan masalah yang tidak patut timbul.

17. Mengatakan bahawa orang Melayu tidak akan maju dalam bidang sains dan matematik kalau ilmu ini tidak diajarkan dalam bahasa Inggeris, ini adalah kenyataan atau pandangan orang yang jahil. Apakah bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Cina, bangsa Jepun, bangsa Korea, bangsa Perancis dan bangsa Jerman dan bangsa Thai, misalnya, tidak maju dalam bidang sains dan matematik kerana ilmu ini diajarkan dalam bahasa masing-masing, tidak dalam bahasa Inggeris? Apakah profesor matematik atau profesor sains yang mengajar ilmu ini dalam bahasa Melayu tidak maju, atau lebih bodoh daripada profesor sains dan matematik yang mengajar dalam Inggeris? Orang yang membuat dasar itu perlu menjawab soalan seperti ini – jawapan yang benar, yang saintifik, tidak emotional.


USAHA GMP

18. BMP sedang mengumpulkan sebanyak mungkin penyokong di seluruh negara untuk meminta kerajaan supaya memansuhkan PPSMI.

19. Pada 17 Febuari 2009 wakil-wakil GMP akan menyerahkan memorandum kepada Wakil Rakyat atau ketua-ketua mereka di Parlimen.

20. GMP berharap dapat mempersembahkan memorandum ke bawah Duli Yang Di-Pertuan Agong berhubung dengan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pendidikan di negara ini berdasarkan kehendak Perlembagaan.

21. GMP tidak menentang kerajaan atau berhajat untuk ‘bergaduh’ dengan kerajaan atau mana-mana pihak tetapi hanya berasa terpanggil untuk sama-sama memberikan kerjasama menyelesaikan masalah yang menyentuh kepentingan negara dan rakyat tidak kira kaum dan orientasi politik atau parti politik masing-masing. Jika GMP disokong oleh orang PAS, orang PKR, orang DAP, atau orang BN atau UMNO, itu kami anggap bukan sokongan ‘berbau politik’ dan kami tidak akan menolaknya, tetapi GMP tidak akan membiarkan dirinya diperalatkan oleh mana-mana parti politik.

22. GMP akan menjalankan kegiatannya ‘dengan waras’, rasional, berdasarkan hujah dan fakta yang dapat kami pertanggungjawabkan. Kami tidak akan menggunakan cara yang boleh menyalahi undang-undang negara atau tatasusila sosial dan moral bangsa kita. Kami tidak akan mengadakan tunjuk perasaan dan demontrasi jalanan yang boleh membawa kepada unsur-unsur keganasan seperti yang dilakukan oleh badan-badan tertentu. Kami akan mengadakan Himpunan Aman 100 ribu rakyat Malaysia di Istana Negara pada 7hb Mac 2009 bagi mendesak pihak kerajaan memansuhkan PPSMI dengan segara.Dato’ Dr. Hassan Ahmad
Mewakili Badan Induk Gerakan Memansuhkan PPSMI (GMP)
dan seluruh anggota dan penyokong Gerakan ini


Tarikh 12 Januari 2009

Saturday, February 21, 2009

Oh Malaysia Ku

Sejak PRU-12 berlangsung kita lihat pentas politik negara sentiasa panas dan rancak beraksi tidak seperti tahun-tahun sebelum ini yang punyai waktu surut dan tenang. Tetapi ianyanya berbeza dengan apa yang berlaku sekarang ini apabila pentas politik berombak dan terus bergelora tanpa henti. Selepas 'Batalion Parti' yang digelar Pakatan Rakyat atau lebih gelemor dengan PR ini menguasai di 5 buah negeri di semenangjung Malaysia. Kemudian pertempuran yang terjadi di Permatang Pauh melihatkan PR sekali lagi menewaskan pasukan yang di anggap kuat sebelum ini iaitu Barisan Nasional atau lebih popular dengan BN menimbulkan persoalan di kalangan orang ramai dan parti politik adakah kemengan ini disebabkan pengaruh Anuar Ibrahim atau rakayat hanya melepaskan geram kepada BN atau pun sokongan kepada Pakatan Rakyat yang yang kian diminati ramai??

Persoalan tersebut terjawab apabila berlangsungnya PRK P036 di Kuala Terengganu. Pilihan raya ini jelas menunjukkan apabila sekali lagi Betalion PR menumpaskan BN dengan kekalahan yang amat memalukan setelah BN kerugian berjuta-juta digunakan untuk memastikan P036 menjadi milik mereka. Di sini sekali lagi BN terpaksa berputih mata. Tetapi mereka (BN) tidak putus asa dan mereka tidak menegnal erti malu serta insaf dengan apa yang terjadi.

Tidak lama selepas itu, pentas politik Tanah Air sekali lagi bergoncang apabila 2 orang ecxo PR mengambil kepusan untuk melompat parti menyebabakan jumlah kerusi kedua-dua parti adalah sama. Apa yang berlaku ialah Menteri Besar Perak di lucutkan jawatannya sebagai Menteri Besar yang dilakukan oleh sultan dan perkara ini tidak sepatutnya berlaku kerana pelucutan jawatan MB itu tiada sebab-sebab yang munasabah dan sebab-sebab yang boleh diterima oleh akal. Ini adalah suatu perangcangan yang paling teruk dilakukan apabila pihak yang ingin menjatuhkan PR menjadikan Sultan sebagai mangsa untuk mereka (BN) berselindung.

Bapaku pernah memberitahuku sewaktu aku masih budak hingusan bahawa UMNO memang jahat dan aku memahaminya apabila meratapi wajah-wajah penduduk Memali termasuk Ulamak yang digelar Hj. ibrahim Libya di bunuh oleh pasukan polis yang diarah oleh Musa Hitam pada zaman pemerintahan Mahathir. Pada kali ini pimpinanUMNO semakin hilang maruah apabila sanggup mempermainkan sultan dan rakyat. Inilah yang dikatakan perjuangan membela nasib orang melayu. Ini belum lagi bicara soal PPSMI, kes pembunuhan warga Monggolia, rasuah, jenanyah yang menjadi-jadi dan banyak lagi yang semakin memeningkan rakyat yang memikirkan menteri-menteri seperti ini.

Akhirnya, bila nak pilih pemimpin.. pilihlah yang akan membawa kebaikan kepada negara dan rakyat mahupun di dunia juga di akhirat kelak. Hanya Allah sahaja yang tahu apa yang kalian fikirkan.

Monday, February 2, 2009

Di Mana Maruah Sebagai Pemimpin Negara Islam??


Ketika mana bumi Gaza sedang dicabuli dan diserang dengan dasyatnya oleh Zionis Israel sehingga ribuan penduduknya terkorban dan menderita kerana kekurangan ubat-ubatan. Ketika mana Rakyat merintih merayu meminta bantuan daripada mereka yang mempunyai rasa simpati untuk menghulurkan pelbagai bentuk bantuan untuk mereka walaupun hanya sekadar berdoa. Ketika mana seluruh ahli gerakan Islam sedang berusaha untuk membangkitkan kesedaran mereka masih leka dengan duniawi yang penuh dengan keseronokan dan tipu daya.

Tetapi di nagara Malaysia yang dikatakan sebagai negara Islam oleh Perdana Menterinya sendiri ini tanpa rasa segan silu akan mengadakan konsert live dengan menjemput Robyn Rihanna Fenty untuk beraksi di pentas Stadium Bukit Jalil pada 13 February 2009 yang hanya tinggal berapa hari lagi. Rihanna yang telah dikenali sebagai salah seorang artis yang sexy ini telah di undang untuk menghiburkan rakyat negara ini terutamanya anak-anak muda termasuklah yang beragama Islam.

Kalau sebelum ini Avril Laving telah di datangkan ke Malaysia kononnya untuk meghiburkan anak-anak muda walaupun dibantah oleh badan-badan NGO dan Mahasiswa termasuk parti politik PAS kerana ianya diadakan sehari sebelum menjelangnya bulan Ramadhan dan Malaysia akan menyambut hari Kemerdekaan yang penuh bersejarah namun konsert tersebut tetap di teruskan.
Dan kini ia berulang lagi dengan situasi yang seakan-akan sama kalau dahulunya konsert ini diadakan ketika mana masyarakat Islam sedang menanti-nanti dan bersedia untuk menyambut bulan Ramadhan yang peuh kemuliaan dan kini masyarakat Islam sedang bersedih, marah dan beci dengan apa yang terjadi kepada umat Islam di Gaza. Ini jelas menunjukkan satu perancangan musuh Islam untuk merosakkan masyarakat Islam terutamanya golongan muda. Perkara ini ramai dikalangan kita tidak sedari, mereka yang memusuhi Islam sudah lama membuat perancangan ini untuk melemahkan umat Islam supaya umat Islam yang ada melupakan apa yang terjadi tehadap saudara-saudara meraka di Gaza dan melemahkan semangat jihad yang sepatutnya ada dalam diri orang Islam, dalam masa yang sama untuk merosakkan generasi-generasi yang akan memimpin negara kelak.

Apa yang menjadi persoalan adalah kenapa Pak-pak menteri membenarkan perkara ini berlaku..? Mengapa Pemimpin Negara hanya melihat sahaja rakyat jelata mereka di serang dengan serangan pemikiran yang amat dasyat..? Kenapa Kerajaan sanggup merosakkan generasi muda negara mereka sendiri..?? Adakah Pemimpin negara ini telah hilang pegangan sebagai seorang yang cintakan agama, bangsa, dan tanah air mereka..??

Wahai umat Islam sedarlah kalian, jangan sesekali mengikuti hawa nafsumu yang sentiasa megajak ke arah keseronokan. Selamatkan anak muda kalian dari terus di suntuk dengan racun hiburan. Ayuh kita membantah dan mengutuk sekeras-kerasnya mereka yang terlibat dengan konsert untuk merosakkan masyarakat di negara kita ini.

Kami cintakan Agama, Ummah, Tanah Air.